Byty II. etapa

Standardy I. etapa

Platí pro všechny volné komerční jednotky v 1. etapě vyjma jednotky A1.01.01. Ta je specifikovaná v samostatných částech dokumentace.

Povrchy stěn – bez omítek

Podhledy –bez podhledů, nenatřená stropní deska, (v případě předpokládaného hlučného provozu je nutné ověřit neprůzvučnost standardní stavební konstrukce a navrhnout dodatečný akustický podhled)

Výkladce –hliníkové, tepelněizolační dvojsklo, v každé jednotce alespoň jedno výklopné okno ovládané táhlem, skla na jih a západ v protisluneční úpravě proti přehřívání. Výkladce nebo části výkladců některých jednotek jsou s požární odolností (C.01.09, C.01.08, C.01.07, C.01.05, C.01.04, B2.01.01). Vnější parapet silný hliníkový plech, skla jsou rozdělena ve výšce cca 2,5m pruhem o výšce 600mm s podsvícením pro umístění vývěsního štítu. Požaduje se zachování navržené šířky. Tento pás bude prosvícený.

Vstupní dveře – hliníkové, bezp. tř. WK3, bezpečnostní sklo, kování madlo/madlo, válečkový zámek, vložka, samozavírač

Vnitřní parapety výkladců – lakovaný plech do úrovně podlahy

Podlahy –bez podlah, tj. bezprašný nátěr na stropní desce, příprava na podlahu o celk. tl. 120mm. Do skladby podlah je nutné umístit v každém případě kročejovou izolaci.

Členění jednotky – bez příček

Vybavení sanitární keramiky – bez vybavení

Vytápění –pouze přívod topné neregulované vody, uzávěr a měřič pod stropem v jednotce (možnost napojení VZT jednotky, dveřní clony)

ZTI – voda studená, TUV s cirkulací – univerzální příprava, vyvedeno v jednom místě jednotky, ukončeno uzávěrem, hl. uzávěr a vodoměr v suterénu pod stropem. Možnost napojení požární vody

Kanalizace – odbočka v suterénu

Chlazení – příprava pro umístění venkovních jednotek, tj. trasa a potrubí (pokud bude potvrzena dimenze do termínu přípustného stavbou, tedy do doby montáže rozvodů chlazení), místo pro jednotku, el. příkon. Nutno respektovat předepsanou hlučnost venkovní jednotky, osazení potřebných akustických tlumičů (nasávání – výdech) pro vlastní jednotku

Vzduchotechnika – příprava tras, tj. vytipované umístění nasávací mřížky v horní části výkladců, připravená trasa odvětrání na střechu, vyvedeno do jednotky. Ve dvou definovaných jednotkách příprava pro gastroprovoz. Nutno respektovat předepsanou hlučnost na nasávací mřížce jednotky.

Silnoproud – přívodní kabel, příkon pro VZT, CHL, rezerva na světla a technologii, elektroměr ve společné části. Možnost zálohovaného proudu není, rezerva kabelu 10m, ve standardu jistič 32A

Slaboproud – přívodní kabely O2, STA(TV signál), případně i další dle napojení objektu, rezerva kabelu 20m

Poštovní schránky – bez poštovní schránky

SHZ – ve veřejné vstupní hale do bytů možnost napojení (v drogerii B1.01.01 SHZ instalováno, nutno na náklady nájemce (majitele) upravit podle definitivní dispozice). Ve všech jednotkách břemeno na možnost protažení rozvodu SHZ přes jejich jednotku do jednotky vedlejší

EPS – napojení na EPS bude provedeno v rozsahu holoprostoru. Majitel nebo nájemce musí zajistit pro kolaudaci nové řešení systému EPS v komponentech kompatibilních s areálovou instalací

EZS – není součástí dodávky

Lapol – dva lapoly, možnost napojení, tukové potrubí nebude realizováno

V suterénu u veřejného schodiště místnost na odpadky, možnost malého skladu v suterénu
(omezený počet)

Webkamera S pohledem na projekt!

Video prezentace

Představujeme
Vám novou video prezentaci!

Nezapomeňte

  • Zeleň v harmonii s městem
  • Neustálá péče zahradníka
  • Ostraha celého objektu
  • Kamerový systém
  • Výborná dostupnost z centra
  • Malešický park, školy, školky
  • Poliklinika
  • Obchodní promenáda